Bescherming van een spelconcept

Je hoort het wel eens, maar eigenlijk klopt het juridisch niet helemaal: ‘ik heb iets bedacht en dus heb ik er de rechten op’. Hoe zit dat nou precies? En aan welke vereisten moet een concept voor een nieuw spel voldoen voor het wordt beschermd door het intellectuele eigendomsrecht?

Het concept moet origineel zijn: EOK&PS

Spellen kunnen worden beschermd door het auteursrecht. Net als bij boeken en schilderijen, zal een spel dan moeten voldoen aan de algemene vereisten daarvan. Er moet steeds sprake zijn van een eigen, oorspronkelijk karakter en een persoonlijk stempel van de maker, ook wel afgekort tot ‘EOK&PS’. Kort gezegd is daar sprake van als men het spel zelf heeft bedacht en niet klakkeloos heeft gekopieerd van andere spellen die al op de markt zijn. De bedenker moet dus zelf bepaalde creatieve keuzes hebben gemaakt.

In de praktijk zal dat neerkomen op de vraag of het door jou verzonnen spel een of meerdere nieuwe elementen bevat die nog niet eerder in andere spellen zijn verwerkt. Als daardoor de totaalindruk van jouw spel anders is dan die van andere spellen, dan zal het door het auteursrecht kunnen worden beschermd.

Het concept moet tastbaar en uitgewerkt zijn

Hoe origineel of inventief het concept ook is, een enkel idee zal nooit worden beschermd door het auteursrecht. Of, zoals de rechter het in 1946 al verwoorde: ‘alleen de vormgeving, die de uiting is van datgene, wat de maker tot zijn arbeid heeft bewogen, geniet de bescherming van het auteursrecht.’

Wil je je als bedenker van een spel kunnen beroepen op het auteursrecht, dan zul je dat idee tastbaar moeten maken. Bijvoorbeeld door het uit te werken op papier. Iemand moet er kennis van kunnen nemen. Een uitwerking in je hoofd is niet voldoende.

Het uitgewerkte spelconcept

Zo’n idee dat is uitgewerkt, wordt ook wel een spelconcept genoemd. Aan dat uitwerken worden wel een aantal vereisten gesteld. Zo zal het niet voldoende om een pen te pakken en daarmee ‘ik heb een spel bedacht met dobbelstenen en vier kleuren pionnen’ op een hoekje van de krant te schrijven.

Wil aan het spelconcept bescherming toekomen, dan zal meer in detail uitgelegd moeten worden wat het spel precies inhoudt. Wordt er gebruik gemaakt van een speelbord of speelkaarten? Zo ja, hoe zien die er dan uit? Met hoeveel spelers speel je het? Geldt er nog een bepaalde minimumleeftijd? Is het een kwestie van goed geluk of moet je je op strategische wijze een weg door het spel banen? Wanneer eindigt het eigenlijk?

Helaas valt er geen formule te geven wanneer een spelconcept nu genoeg is omschreven om te voldoen aan de vereisten van het auteursrecht. Wel valt in zijn algemeenheid te zeggen dat hoe uitgebreider het spel op papier staat, des te eerder er sprake zal zijn van auteursrechtelijke bescherming. Je zult je in ieder geval een beeld moeten kunnen vormen over het uiteindelijke spel.

Geheimhouding

Stel dat je iemand van jouw spelconcept op de hoogte wilt stellen, maar je twijfelt of dat wel verantwoord is, kun je dan nog iets doen om te voorkomen dat hij later besluit buiten jou om het spel uit te geven?

Helemaal voorkomen kun je dat helaas nooit, maar in geval van twijfel kun je er altijd voor kiezen om die persoon een zogenaamde ‘geheimhoudingsverklaring’ te laten ondertekenen. Zo heb je later het bewijs in handen dat die ander van jouw spel op de hoogte was en dat de andere partij het geheim moest houden. Op die manier kun je je in geval van nood niet alleen op het auteursrecht beroepen, maar daarnaast ook nog op schending van vertrouwelijkheid, of op onbetamelijk handelen (zoals juristen dat zo mooi zeggen).

Conclusie

Kortom, een origineel uitgewerkt spelconcept kan zijn beschermd onder het auteursrecht. Dat gaat automatisch. Registratie is niet vereist (zie vraag 3 van de brochure “De 10 meest gestelde vragen over Auteursrecht”).

Naast het auteursrecht kun je zoveel mogelijk “bescherming” proberen te krijgen door de betrokken partijen een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen.

Dit bericht is geplaatst in Intellectuele Eigendom. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *