Miniatuurversie van NAC stadion schendt auteursrecht

Dat ook ongeautoriseerde miniatuurversies (zoals speelgoedgebouwen en -auto’s) van een product op basis van auteursrechten verboden kunnen worden, blijkt uit een geschil dat voor de kort gedingrechter van de Rechtbank Arnhem in augustus 2011 is uitgevochten (pdf  vonnis).

In dit geval ging het over een miniatuurversie van het NAC voetbalstadion ‘Rat Verlegh’ te Breda. Fanahave Ltd. bracht deze NAC miniatuurstadions op de markt, terwijl ze daar geen toestemming voor had. De rechtszaak werd aanhangig gemaakt door Heijboer en De Vos (Heijboer c.s.) die een jaar eerder wel – exclusieve – toestemming (een licentie) hadden verkregen om een miniatuurversie van het stadion op de markt te brengen. Deze licentie hadden ze verkregen van de architect van het stadion. Heijboer c.s. stellen dat er sprake is van schending van het auteursrecht van de architect. De voorzieningenrechter gaf ze daarin gelijk. Fanahave werd o.a. bevolen om met onmiddellijke ingang de verkoop te stoppen.

Zelfstandig procederen als licentienemer

Aangezien de auteursrechten bij de architect liggen en deze niet werden overgedragen aan Heijboer c.s. (het ging immers enkel om een licentie), zou eigenlijk alleen de architect kunnen optreden tegen de inbreuk op zijn rechten. Heijboer c.s. hadden in hun licentievoorwaarden echter bedongen dat ze zelfstandig (op eigen kosten) mochten optreden tegen ongeautoriseerde gebruik van de auteursrechten voor miniatuurstadions door derden.

Het is als exploitant verstandig om een dergelijke clausule op te laten nemen in een licentie, omdat je anders afhankelijk bent van de rechthebbende.

Auteursrecht schending miniatuurstadion

De rechter oordeelt dat het ontwerp van het ‘Rat Verlegh’ stadion – kort gezegd – origineel is en om die reden auteursrechtelijk beschermd. Daar voegt de rechter aan toe dat onder het auteursrecht ook het recht valt om op te treden tegen de verveelvoudiging van het ontwerp in de vorm van een miniatuurmodel.

Het miniatuurmodel van Fanahave Ltd. stemt volgens de rechter sterk overeen met het oorspronkelijke stadion. De rechter zegt daar nog over: “Dat in het miniatuurmodel van Fanahave de wezenlijke kenmerken van het stadion zijn overgenomen ligt overigens ook voor de hand, omdat Fanahave juist een product op de markt heeft willen brengen dat een min of meer natuurgetrouwe weergave vormt van het oorspronkelijke voetbalstadion”.

Dat het miniatuurmodel veel meer ‘gedrongen’ overkomt en dat de verhoudingen niet kloppen met de werkelijkheid, is voor de inbreuk niet relevant, aldus de Arnhemse kort geding rechter.

Veroordeling

Dat de vorderingen van een auteursrechthebbende ruim zijn, blijkt maar weer eens uit de uiteindelijke veroordeling. Fanahave moet onmiddellijk stoppen met de verhandeling, een recall brief sturen aan haar afnemers en allerlei informatie verstrekken omtrent de verhandeling. Ook dient ze de proceskosten van Heijboer c.s. (ruim € 12.000) te vergoeden.

Lees hier het vonnis.

Dit bericht is geplaatst in Intellectuele Eigendom en getagd, , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *