Speelgoedveiligheid: 20 procent onderzochte speelgoed uit China onveilig

NVWAOngeveer 20 procent van het onderzochte speelgoed uit China voldoet niet aan de veiligheidseisen, aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Lees hier meer op nu.nl en hier op nos.nl.

Geplaatst in Productregelgeving | Een reactie plaatsen

17 mythen over speelgoedveiligheid (TIE)

Speelgoedveiligheid: 17 mythesRegelmatig worden er mythen en misleidende informatie over speelgoedveiligheid verspreid. Op de website van de Toy Industries of Europe is een bericht gepubliceerd waarin misleidende en onjuiste stellingen die zijn verschenen over speelgoedveiligheid worden besproken en worden ontmaskerd.

De Toy Industries of Europe is de Europese brancheorganisatie voor speelgoed.

Mythen over speelgoedveiligheid

Stellingen die in het artikel aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

  • Veel speelgoed op de Europese markt is onveilig – Niet waar;
  • De nieuwe Speelgoedrichtlijn stelt minder strenge eisen aan veiligheid van speelgoed – Niet waar;
  • Speelgoed geproduceerd in Europa is veiliger dan speelgoed geproduceerd in China – Niet waar;
  • Speelgoed bevat gevaarlijke chemische stoffen – Niet waar. Lees verder
Geplaatst in Productregelgeving | Een reactie plaatsen

10 dingen die je moet weten over CE-markering bij import

 

  1. ce-markeringVeiligheid is verantwoordelijkheid importeur

Bij CE-markering wordt een onderneming als importeur gezien, als deze een product van buiten de EER[1] als eerste naar binnen brengt. Indien de fabrikant die buiten de EER is gevestigd geen vertegenwoordiging heeft in de EER, dan is de importeur verantwoordelijk voor de veiligheid van het geïmporteerde. Dit houdt concreet in dat de importeur op de hoogte moet zijn van de eisen die gelden en moet weten of deze eisen zijn nageleefd. Hij moet (kunnen) nagaan of de fabrikant ervoor gezorgd heeft dat de producten aan eisen uit de Europese CE-markeringswetgeving voldoen.

Lees verder

Geplaatst in Productregelgeving | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Speelgoedrichtlijn: nieuwe geharmoniseerde norm elektrisch speelgoed

Speelgoed dat verhandeld wordt moet aan de eisen van de Speelgoedrichtlijn voldoen. In de regel moet een fabrikant moet kunnen aantonen dat het door hem gefabriceerde speelgoed aan de eisen voldoet. Een uitzondering bestaat als een fabrikant gebruik maakt van geharmoniseerde normen.

Speelgoedrichtlijn en geharmoniseerde normen

Geharmoniseerde normen zijn normen, waarvan de referentie gepubliceerd is in het publicatieblad van de Europese Unie. Deze zijn  goedgekeurd voor de invulling van een of meer eisen uit een CE-markeringsrichtlijn.

Voor elektrisch speelgoed is er een nieuwe norm geharmoniseerd. Het betreft de norm EN 62115:2005/A11:2012.

Lees verder

Geplaatst in Productregelgeving | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Ftalaten in speelgoed: 300.000 stuks in beslag genomen in Italië

Logo ftalaten toysHet nationale Italiaanse persbureau ANSA heeft een bericht verspreid over giftig speelgoed. De Italiaanse fiscale recherche blijkt 300.000 stuks speelgoed in beslag te hebben genomen. Er zitten zogenaamde ftalaten in de producten. Deze chemische stoffen kunnen de natuurlijke groei van kinderen belemmeren. De stoffen worden gebruikt als weekmakers van kunststof.

Het speelgoed is afkomstig uit China.

De Volkskrant en Nu.nl berichtten ook over de inbeslagname. Lees verder

Geplaatst in Productregelgeving | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Meer informatie over CE-markering van speelgoed? Kom naar de bijeenkomst van de Kamer van Koophandel op 22 november 2012

De Kamers van Koophandel organiseren, samen met Enterprise Europe Network en de Europese Commissie, een reeks seminars over CE-markering voor fabrikanten, exporteurs, importeurs en distributeurs.

Bij de seminars worden steeds twee CE-markeringsrichtlijnen uitgelicht.

Op 22 november worden bij de Kamer van Koophandel in Groningen de Laagspanningsrichtlijn en de Speelgoedrichtlijn toegelicht. De workshop over de Speelgoedrichtlijn wordt verzorgd door de advocaten van Speelgoedrecht.nl.

Geplaatst in Productregelgeving | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Webinar op 8-11-2012 over intellectuele eigendomsrechten op speelgoed in China

Toy Industries of Europe - Intellectueel eigendom speelgoedDe Toy Industries of Europe organiseert samen met China IPR SME Helpdesk een webinar over hoe de speelgoedindustie haar intellectueel eigendom in China kan beschermen en handhaven. Het gratis webinar vindt plaats op 8 november 2012 om 10:30 uur. Er zal een presenatie worden gehouden van 45 minuten, met daarna een vragenronde van 30 minuten.

Meld je hier aan.

Meer informatie Lees verder

Geplaatst in Intellectuele Eigendom | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Technische documentatie speelgoed: Volg het webinar van SGS over de eisen

Technische documentatie speelgoed

Een van de eisen voor CE-markering van speelgoed is dat de fabrikant van het speelgoed (of de EU-importeur) dient te kunnen beschikken over de Technische documentatie. Het is een belangrijke eis. Documentatie speelt bijvoorbeeld een rol op het moment dat gesteld wordt dat een product niet aan alle eisen voldoet. Onvolledige documentatie is ook een reden voor ontbinding van een koopovereenkomst, zo volgde recent uit een uitspraak van Rechtbank Arnhem (lees de blog). 

Webinar SGS

Op 30 oktober organiseert SGS een webinar over technische documentatie, waarin meer uitleg wordt gegeven over deze documentatieplicht. Fabrikanten en importeurs worden aangeraden dit webinar te volgen.

Voor meer informatie en om in te schrijven, klik hier.

Geplaatst in Productregelgeving | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Productdocumentatie niet in orde: koopovereenkomst kan worden ontbonden

CE-markering

Productdocumentatie vereist

Voor veel producten geldt een eis dat ter zake van het productdocumentatie voorhanden moet zijn. Dit betreft documentatie waaruit blijkt of het product voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden. Met andere woorden stukken over het ontwerp van het product, de beoordeling van de risico’s, testen die zijn uitgevoerd, de gebruikershandleiding etc. Als deze documentatie niet op orde is kan dit juridische consequenties hebben.

Overeenkomst ontbonden

‘De Rechtbank is van oordeel dat de door [eisers] (tevens) ingeroepen ontbinding van de overeenkomst reeds gerechtvaardigd is vanwege de tekortkoming van [gedaagde] ten aanzien van het in orde maken en afgeven van de vereiste wettelijke documentatie’.

Zo oordeelde de Rechtbank Arnhem op 22 augustus jl. in een kwestie tussen een verkoper en een koper van een kermisattractie. Met de attractie was meer aan de hand, dan alleen het niet aanwezig zijn van de (technische) documentatie. De koper had de verkoper gesommeerd de documentatie in orde te maken, hetgeen achterwege bleef.

In de daaropvolgende juridische procedure achtte de rechtbank alleen het niet in orde hebben van de documentatie al voldoende voor ontbinding van de overeenkomst.

Is jouw documentatie compleet?

Deze uitspraak is een duidelijke aanwijzing dat het van belang is de documentatieplicht goed in ogenschouw te nemen.

Lees de uitspraak hier.

Geplaatst in Productregelgeving | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Afspraken over exclusieve distributie? Leg de afspraak vast en vraag om bevestiging

Een order is zo geplaatst. Een e-mail met een bestelling en daaropvolgende levering is in de regel voldoende om aan te nemen dat tussen twee partijen een overeenkomst bestaat. 

Als je bijzondere afspraken maakt, zoals afspraken over exclusieve distributie, dan doe je er goed aan deze ondubbelzinnig vast te leggen. Een e-mail ter bevestiging van jou aan de andere partij is onvoldoende om te bewijzen dat de afspraak bestaat. Bij een afspraak zijn twee partijen betrokken. Er moet bewijs zijn dat beide partijen met de afspraak instemmen. De andere partij moet dus positief reageren op de e-mail.

Lees verder

Geplaatst in Franchise & Distributie | Getagged , | Een reactie plaatsen